Disclaimer

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Morgana Nederland BV op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Morgana Nederland BV kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Morgana Nederland BV is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op morgana.nl wordt door ons met zorg samengesteld. Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Morgana Nederland BV. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Morgana Franchise BV.
 
Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Morgana Nederland BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Morgana Nederland BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy statement

Morgana Nederland BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Morgana Nederland BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens
Morgana Nederland BV gebruikt de verzamelde gegevens om de bezoekers van haar site de volgende diensten te leveren:

 

  • van bezoekers die een of meerdere brochures aanvragen, verzamelen en verwerken wij naam, adres en e-mailadres om een aanvraagbevestiging en de aangevraagde brochures te versturen;
  • van bezoekers die een product registreren, verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres en productinformatie om potentiele toekomstige garantieclaims te behandelen;
  • van bezoekers die een bericht sturen via ons contactformulier/ afsprakenmodule, verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, vestigingsvoorkeur en de inhoud van het bericht, om de betreffende vraag/ klacht/ afspraak te behandelen;
  • van bezoekers die daar toestemming voor hebben gegeven, gebruiken wij het e-mailadres om ze te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties.

 

Indien u niet langer wenst dat Morgana Nederland BV uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden gebruikt, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@morgana.nl. Uw gegevens worden dan verwijderd.

 

Cookies
Op www.morgana.nl wordt gebruik gemaakt van cookies, dit zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt.

 
Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij maken hiervoor gebruik van een Secure Socket Layer (SSL).


Inzage in uw persoonsgegevens
U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Stuur hiervoor een e-mail naar info@morgana.nl.


Algemeen
Morgana Nederland BV kan dit privacy statement te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacy statement. Dit privacybeleid is aangepast op 06-03-2012.

 

Als u vragen heeft met betrekking tot dit privacy statement, kunt u zich richten tot info@morgana.nl.
Nieuwsbrief