Menu

Disclaimer

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Morgana Nederland BV op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Morgana Nederland BV kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Morgana Nederland BV is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op morgana.nl wordt door ons met zorg samengesteld. Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Morgana Nederland BV. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Morgana Franchise BV.
 
Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Morgana Nederland BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Morgana Nederland BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.